Odsetki od niezapłaconych faktur – odzyskiwanie należności

odsetki od niezapłaconych faktur

Wykonując odpłatnie usługę lub sprzedając produkty na wcześniej ustalonych warunkach, zawierasz z klientem albo kontrahentem umowę, z której powinny się wywiązać obie strony. Jeżeli mimo to nie otrzymujesz zapłaty o określonej wysokości i we wskazanym terminie, przysługują Ci ustawowe odsetki karne od niezapłaconych faktur. Jak je naliczać i prawidłowo windykować wraz z podstawową należną kwotą za dostarczony towar albo zrealizowaną usługę? To nasza specjalność, dlatego możesz zaufać ekspertom, jeśli interesuje Cię skuteczne odzyskiwanie należności obejmujące również odsetki za zwłokę zapłaty faktury.

Masz prawo do naliczania odsetek od niezapłaconych faktur

Gdy kontrahent lub klient zwleka z płatnością, wierzyciel ma prawo do wykorzystania istniejących możliwości legislacyjnych, które pozwalają na adekwatną rekompensatę poniesionych kosztów z tytułu opóźnienia bez konieczności ich wykazywania. Obowiązujące przepisy (art. 481 Kodeksu cywilnego) przewidują m.in. ustawowe odsetki karne od niezapłaconej faktury w wysokości odpowiadającej wartości stopy referencyjnej NBP + 5,5 pkt proc. Wierzyciel może się o nie ubiegać bez względu na to, czy z tytułu braku płatności po terminie poniósł jakiekolwiek straty.

Zgodnie z przepisami, codzienne naliczanie odsetek od niezapłaconych faktur rozpoczyna się kolejnego dnia po upływie pierwotnie ustalonego terminu uregulowania należności przez klienta czy kontrahenta do dnia, w którym to nastąpi. Jeżeli więc kwota zobowiązania wynosi np. 6000 zł, a płatność przypada na 1 stycznia i została opłacona 1 lutego, odsetki za zwłokę zapłaty faktury wynoszą 28,53 zł. Wynika z następujących kalkulacji: 6000 zł x 5,6% (stopa referencyjna NBP w połowie 2021 r.) = 336 zł (odsetki za cały rok). 336 zł / 365 dni w roku = 0,92 zł (odsetki za każdy dzień). 0,92 zł x 31 dni (liczba dni po terminie) = 28,53 zł.

Skuteczne wsparcie w odzyskiwaniu należności z faktur wraz z odsetkami za zwłokę

Co istotne, powyższe kalkulacje dotyczą odsetek ustawowych, których naliczanie za zwłokę od niezapłaconej faktury jest ściśle określone w przepisach i jednakowe dla każdej sprawy niezależnie od kwoty oraz przedmiotu transakcji. Istnieje jednak możliwość indywidualnego ustalenia w umowie mniej lub bardziej rygorystycznych konsekwencji nieopłacenia zobowiązania zgodnie z pierwotnie wskazanym terminem. Bez względu na to, w jaki sposób określone zostały odsetki w Twojej sprawie, zadbamy o nie, jeśli powierzysz nam odzyskiwanie należności z faktur. Gwarantujemy profesjonalne podejście, przyjazną i komfortową obsługę, konkurencyjne ceny i wysoką skuteczność działania!

Komentowanie zablokowane