Zaległości e-commerce przekroczyły na koniec października przekroczyły już 292 mln zł.


Wiecie o tym, że przez ostatni rok szacowana liczba zaległości finansowych identyfikowanych w branży e-commerce przekroczyły już ponad 292 mln złotych? Dane podaje BIG InfoMonitor i BIK. Na koniec października, średnio na jeden podmiot przypada 63 000 zł zaległych zobowiązań. W marcu tego roku była to kwota na poziomie ponad 58 000 zł. Problemy finansowe dotknęły już ponad 4500 aktywnych, zamkniętych oraz zawieszonych jednostek. Na podstawie danych należy stwierdzić, że od momentu wprowadzenia stanu pandemii całkowita suma zaległości w branży wzrosła prawie o 38 mln złotych.

Problemy związane z zaległymi zobowiązaniami wobec kontrahentów oraz banków trapią już ponad 4% działalności z branży e-commerce. To minimalnie mniej niż w pierwszych miesiącach pandemii i zdecydowanie mniej niż średnia przypisywana całej gospodarce – 5,7%. W czasach zarazy identyfikowane tempo określające przyrost zobowiązań branży e-commerce znacznie wyhamowało i odskoczyło od poziomu notowanego dla ogółu przedsiębiorstw.

Naukowcy, praktycy w swoich publikacjach wspólnie przyznają, że mimo fali wznoszącej nie ma żadnych wątpliwości, że wiele firm nie poradzi sobie na rynku, na którym występuje duże nasycenie podobnych firm, proponujących podobne produkty. Polskie firmy nie rywalizują już o klientów między sobą, wielokrotnie jest to rywalizacja z firmami zagranicznymi. Należy spekulować, że wraz z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii, identyfikowania nowych zarażeń wielu klientów powróci do zakupów stacjonarnych. Inną przyczynę należy dostrzegać w zjawisku związanym z podwyższaniem stóp procentowych. Wyższe koszty kredytu mogą wpłynąć na utrudniony dostęp do kapitału, wyższe oprocentowanie przekładające się na wyższe raty. Nie pomaga również wywołana pandemią Covid, zmiana podejścia do zakupów oraz konsumpcji, na co wskazują wyniki badań realizowanych wśród Polaków.

Wyniki badań Quality Watch przeprowadzonego na zamówienie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wskazują, że 34% Polaków ograniczy swoje wydatki. 24% ankietowanych wskazuje, że zaciśnięcie pasa dotyczy wszystkich wydatków, 10% wskazuje na zakupy z segmentu premium. Tylko 1%badanych osób przyznało, że nie chce odreagować pandemii wyższymi niż zawsze zakupami. Ponad 50% zaproszonych do badania osób przyznało, że pandemia zweryfikowała ich wcześniejsze postawy konsumenckie. Wydawali zbyt dużo środków finansowych na nieprzemyślane, nietrafione produkty. 32% badanych osób wskazało, że nieprzemyślne zakupy były do kwoty 100 zł miesięcznie, 5% niepotrzebne wydatki zakwalifikowało do kwoty nieprzekraczającej 200 zł, 2% udzieliło odpowiedzi powyżej 500 zł.

Masz długi związane z branżą e-commerce?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy dostawaliśmy bardzo dużą ilość zgłoszeń od przedsiębiorców świadczących usługi lub dostarczających towar firmom zajmującym się handlem w Internecie. Najczęściej zgłaszane były sprawy związane z brakiem terminowej płatności za zakup hurtowych ilości produktów i usługi marketingowe. Odpowiednio wcześnie zgłoszone sprawy kończyły się sukcesem w postaci odzyskania należności na etapie polubownym. Te o przeterminowaniu średnio pow.120-180 dni z naszego doświadczenia wymagają wdrożenia procedur sądowo-egzekucyjnych.

W procesie poznania określiliśmy, jaka jest specyfika branży, co jest największą wartością dla biznesu. Platforma E-Wierzyciel to przede wszystkim wysoka skuteczność idąca w parze z Twoim minimalnym zaangażowaniem czasowym. Zleć nam odzyskanie Twoich pieniędzy, daj sobie czas i przestrzeń na wykonywanie innych ważnych zadań, jakie zbudują Twoją przewagę konkurencyjną na rynku.

Komentowanie zablokowane