E-Wierzyciel firmą członkowską PZZW. To przede wszystkim rekomendacja wiarygodności.


Z przyjemnością informujemy, że spółka E-Wierzyciel.pl  należy do grona firm zrzeszonych w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) – instytucji, której zadaniem jest integracja środowiska branży zarządzania wierzytelnościami. Członkostwo w PZZW wiąże się z prestiżem, a coroczna rekomendacja stanowi autoryzację firmy, jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk. Od 30 kwietnia 2011 roku szeregi PZZW zasila także Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zrzesza ponad 70 polskich firm windykacyjnych, działających zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej.  Organizacja powstała w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu zintegrowania środowiska oraz reprezentowania i obrony interesów branży zarządzania wierzytelnościami. Oprócz członków zwyczajnych będących przedstawicielami branży, Związek stowarzysza również członków wspierających, niezwiązanych bezpośrednio z branżą. Od 2008 roku Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA. Dodatkowo Związek ściśle współpracuje z zewnętrznymi organizacjami pracodawców, mediami i związkami branżowymi, by jak najlepiej i jak najskuteczniej wykonywać własne zadania, chroniąc jednocześnie prawa, normy oraz wartości Konsumentów.

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej WEC. Spółka jest właścicielem Platformy www.e-wierzyciel.pl oraz www.gielda-dlugow.net. e-Wierzyciel  to intuicyjna platforma, za pomocą której każdy użytkownik w łatwy i szybszy sposób może uruchomić windykację i odzyskać należności z niezapłaconych faktur. Precyzyjnie opracowany system, w imieniu wierzyciela, wzywa dłużnika do zapłaty i zachęca do polubownego rozwiązania sporu. Ze wstępnych statystyk wynika, że blisko 80 proc. spraw prowadzonych przez platformę kończy się spłatą lub ustaleniem ugody ratalnej. Scenariusze działań windykacyjnych dla E-wierzyciela opracowuje zespół prawników i windykatorów z 25 letnią wiedzą i doświadczeniem.

 

 

 

 

 

Informacje

Komentowanie zablokowane